Rektor
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Wojtyła

Prorektor ds. Badań i Rozwoju
prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Kiczkowiak

Prorektor ds. Finansów i Organizacji

Prorektor ds. Finansów i Organizacji
doc. dr Jan Frąszczak

 

Władze Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

 • dziekan doc. dr Beata Wenerska
 • prodziekan dr Anna Ludwiczak
 • prodziekan dr Paweł Kamiński

Władze Wydziału Politechnicznego

 • dziekan dr Ryszard Maciejewski
 • prodziekan dr inż. Radosław Pytliński
 • prodziekan dr inż. Czarnywojtek Piotr

Władze Wydziału Medycznego

 • dziekan dr n. farm. Marek Chuchracki
 • prodziekan ds. organizacyjnych i badań naukowych dr n. med. Violetta Cebulska
 • prodziekan ds. kształcenia praktycznego i podyplomowego dr n. o zdr. Katarzyna Juszczak
 • prodziekan ds. studenckich dr n. med. Violetta Koźlak

Władze Wydziału Rehabilitacji i Sportu

 • dziekan: dr Arkadiusz Janiak
 • prodziekan dr Piotr Szewczyk

Władze Wydziału Medyczno-Społeczno-Technicznego we Wrześni

 • dziekan: dr inż. Dariusz Kasprzak
 • prodziekan: dr inż. Przemysław Borecki

Wydawnictwo Uczelniane

 • redaktor naczelna: dr Elżbieta Steczek-Czerniawska

Biblioteka

 • dyrektor dr Elżbieta Steczek-Czerniawska

Ośrodek Badań Regionalnych

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

 • dyrektor mgr Małgorzata Spychalska

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych

 • kierownik mgr Rafał Gaczyński

Międzywydziałowy Zakład Matematyki i Statystyki

 • kierownik prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

Pełnomocnicy:

 • dr Anna Maczasek – ds. jakości kształcenia
 • mgr inż. Bartosz Spychalski – ds. systemu zarządzania jakością
 • dr Aneta Pisarska – ds. kontroli zarządczej
 • mgr Halina Warsiewicz – ds. osób niepełnosprawnych
 • dr inż. Dariusz Kasprzakds. Informacji Patentowej i Ochrony Własności Intelektualnych
 • płk. mgr inż. Janusz Woźniak – ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obrony cywilnej

Koordynatorzy:

 • dr Anna Matuszewska – Uczelniany Koordynator ds. Organizacji Studiów Podyplomowych
 • dr Tatiana Manasterska – Uczelniany Koordynator Programu LLP-Erasmus

PWSZ w Kaliszu zatrudnia fachowców znakomicie łączących umiejętności interpersonalne i wiedzę teoretyczną z doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi. Co ważne, wszyscy nauczyciele akademiccy swoją wiedzę przekazują studentom w sposób praktyczny, a ich dorobek naukowy z zakresu różnorodnych dziedzin zapewnia wysoki poziom kształcenia.