KONSULTACJE DZIEKANÓW     09.10

konsultacje wykładowców   13.11

harmonogram roku akademickiego  2018-2019 27.08W roku akademickim 2018/2019

zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych   kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Obronność państwa II stopień  oraz Zarządzanie i dowodzenie II stopień odbywać się będą

na  ul.Poznańska 201-205 – budynek Collegium Oecologicum,

natomiast zajęcia studiów niestacjonarnych dla w/w kierunków odbywać się będą na ul.Łódzkiej 149.

Zajęcia kierunku Zarządzanie pozostają na ul.Nowy Świat 4PLANY ZAJĘĆSTUDIA II STOPNIASTUDIA II STOPNIA     –  kierunek:   ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE  

STUDIA STACJONARNE 

I rok  – 08.11

 II rok –  05.11

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

II rok    13.11

   ………………………………………..

STUDIA NIESTACJONARNE

 I rok  zjazd 1-4   25.10

II rok   zjazd 1-4   25.10

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

II sem rok     ZJAZD 1-4  25.10STUDIA II STOPNIA  –   kierunek:    OBRONNOŚĆ PAŃSTWA 

STUDIA STACJONARNE

I rok–   30.10

II rok  – 28.10

seminarium magisterskie  

II rok    13.11STUDIA I STOPNIA 

STUDIA I STOPNIA  –   kierunek:     BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

STUDIA STACJONARNE 

I rok – 30.10

II rok  – 28.10

III rok  – 06.11

SEMINARIUM DYPLOMOWE

III rok  – 06.11

……………………………………………………

STUDIA NIESTACJONARNE

I rok    zjazd 1-10  30.10

II rok   zjazd 1-10   26.10

III rok    zjazd 1-10   26.10

SEMINARIUM DYPLOMOWE

 III sem      zjazd 1-10   26.10


STUDIA I STOPNIA  –  kierunek:    ZARZĄDZANIE

STUDIA STACJONARNE 

I rok   – 28.10

………

STUDIA NIESTACJONARNE

I rok    zjazd 1-4    08.11


STUDIA I STOPNIA  –  kierunek:    ZARZĄDZANIE   – SEMINARIUM DYPLOMOWE

STUDIA STACJONARNE

III rok    13.11

………………………………………………………..

STUDIA NIESTACJONARNE

III rok   ZJAZD 1-4   26.10


SPECJALNOŚĆ:      ZARZĄDZANIE PUBLICZNE


STUDIA STACJONARNE 

III  rok  – 28.10

……………………………………..

STUDIA NIESTACJONARNE

II rok  zjazd 1 -4  05.11

 III rok   zjazd 1-4     26.10


SPECJALNOŚĆ:        ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

STUDIA STACJONARNE

II rok–   28.10

III rok – 05.11

……………………………………….

STUDIA NIESTACJONARNE

 II rok   zjazd 1-4    13.11


SPECJALNOŚĆ:       ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

STUDIA STACJONARNE

II rok   – 05.11

III rok  –  05.11

STUDIA NIESTACJONARNE

II rok   zjazd 1-4  26.10

 III rok   zjazd 1 -4  26.10