Ogłoszenia ogólne

Uwaga studenci

Dzień 12.11.2018 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W najbliższym czasie zostaną podane terminy odpracowania zajęć.


Uwaga seminarzyści prof. P. Bilińskiego

W dniu 09.11.2018 roku o godz. 15.00 odbędzie się seminarium z Panem Profesorem.


UWAGA STUDENCI

Dzień 31 października 2018 roku został ogłoszony dniem rektorskim ( Zarządzenie Nr 0300.93.V.2018 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 29 października 2018 roku ).


obrona 29.10.


UWAGA !!! Studenci pierwszego roku  na Wydziale Medycznym zobowiązani są do udokumentowania wykonania następujących badań i szczepień w czasie do 30 listopada 2018 r.):

  1. Szczepienia przeciw WZW typ B – 3 dawki – w cyklu 0,1,6 miesięcy tj. zaświadczenie z przychodni zawierające daty wykonania przy każdej dawce (dzień, miesiąc, rok) zapisane w karcie szczepień lub książeczce zdrowia
  1. Szczepienie przeciw tężcowi – tylko studenci kierunku ratownictwo medycznego tj.zaświadczenie z przychodni
  2. Badanie na nosicielstwo Salmonella – Shigella wynik badania z sanepidu

Do kserokopii  zaświadczeń należy dołączyć dodatkowe informacje: imię i  nazwisko,  pełną informację dot. studiów tj. kierunek,  I lub II stopień,  tryb –dzienny, niestacjonarny, rok studiów , rok akademicki  oraz  numer tel. kontaktowego. Kserokopię zaświadczeń należy złożyć do pok. 101, ul. Kaszubska 13

Studenci, którzy nie mają badania sanepidu mają możliwość uzyskania zaświadczenia na bezpłatne badanie, ale tylko do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu. Studenci, którzy chcą pobrać zaświadczenie proszeni są o zgłoszenie się do  pok. 101, ul. Kaszubska 13. (tel. 62 7679605)

Nie złożenie wymaganych dokumentów będzie skutkowało nie dopuszczeniem do zajęć praktycznych i praktyki zawodowej!!!


Dyżury semestr zimowy 2018/19 dr J.  Rzempowska

19.10.18 – godz. 14.00 – 15.00

20.10.18. godz. 16.30 – 17.30

24.10.18 – godz. 9.30 – 11.30

30.10.18 – godz.9.30 – 11.30

7.11.18 – godz. 9.30 – 11.30

13.11.18 – godz. 14.00 – 16.00

20.11.18 – godz. 13.00 – 15.00

30.11.18 – godz. 11.00 – 13.00

7.12.18 – godz. 13.30 – 15.30

15.12.18. – godz. 13.30 – 15.30

21.12.18. – godz. 13.30 – 15.30

4.01. 11.01.18.01.2019 – piątek –  godz. 13.00 – 15.00

25.01.19. – godz. 10.30 – 12.30


DYŻUR – LEK. M. PIETRZYK ( sala 301 lub 303 )

23.10.2018 13.45-15.30
06.11.2018 13.45-16.30
13.11.2018 12.45-15.30
20.11.2018 13.45-16.30
27.11.2018 12.45-15.30
04.12.2018 13.45-15.30
10.12.2018 13.15-15.30
18.12.2018 13.15-15.30

DYŻUR – MGR M. JERZYK – RAJBIŚ

Wtorki godz. 14.00 – 16.00


Konkurs Pielęgniarski o Nagrodę Królowej Sylwii


UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć do Dziekanatu (p. 126)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2018 r.

 


UWAGA !!!

Od 09 października można opłacać w Dziekanacie (pokój 126 ) składkę na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w kwocie 80 zł

Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla studentów Wydziału Medycznego – jest warunkiem koniecznym do odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych


UWAGA !!!

Wszyscy studenci, którzy mieli termin zaliczenia poprawek do dnia 23.09.2018 (czwarta termin) mają obowiązek w trybie pilnym (najpóźniej do dnia 10.10.2017) dostarczyć do dziekanatu (pokój 126) kartę poprawek.

W przeciwnym razie w/w osoby zostaną skreślone z listy studentów.


obrona 05.10.


DYŻUR – PROF. J. GŁUSZEK

02.10 godz. 18.30 – 20.30

09.10 godz. 18.30 – 20.30

16.10 godz. 18.30 – 20.30

30.10 godz. 18.30 – 20.30


obrona 03.10.

obrona 04.10.

obrona 04.10. MGR

obrona 05.10. MGR


Wyniki Egzaminu Dyplomowego ( studium przypadku ) z dnia 24.09.2018 roku :

23034 – 2,0

21658 – 2,0

21644 – 2,0

26584 – 3,0

26996 – 3,0

26997 – 3,0


Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego


W dniu 10.09.2018 roku o godz. 15.00 odbędą się zaliczenia poprawkowe u dra M. Pietrzyka.


OGŁOSZENIE EGZAMIN  DYPLOMOWY


OGŁOSZENIE EGZAMIN DYPLOMOWY _STUDIA_DRUGIEGO_STOPNIA


obrona 23.07.


obrona 13.07.


obrona 16.07. MGR


obrona 13.07. MGR


obrona 12.07.


obrona 12.07. MGR


obrona 11.07. 


obrona 09.07. 


obrona 09.07. MGR


obrona 06.07.  MGR


mgr M. Leki

Dyżury w sesji egzaminacyjnej

21 czerwca od godz. 8.00 do 10.00
25 czerwca od godz. 8.00 do 10.00

WAŻNE!!

Dnia 15.06.2018r. o godz. 8.00 odbędą się wpisy u Pani lek. med. A.Wilczak oraz u prof. M. Wilczaka (jest to jedyny termin).


W związku z organizowanymi XVIII Kaliskimi Juwenaliami J.M. Rektor prof. dr hab. Andrzej Wojtyła ustalił w dniu 18 maja 2018 roku od godz. 11.00 „godziny rektorskie”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystym pochodzie ulicami miasta i oficjalnym przekazaniu kluczy do miasta Kalisza.

Zbiórka studentów i pracowników na dziedzińcu Uczelni przy ul. Nowy Świat 4 o godz. 11.35, wymarsz o godz. 12.00.


KONKURS FOTOGRAFICZNY PT. KALISZ – MIASTO MŁODYCH


Program Kariera 2018

Informacja dotyczy: studentów dziennych i zaocznych  pierwszego i drugiego roku studiów uzupełniających magisterskich , trzeciego roku studiów licencjackich lub inżynierskich oraz absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich

Rusza XV edycja Programu Kariera organizowanego przez Polską Radę Biznesu –organizację zrzeszającą właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm międzynarodowych działających w Polsce.

Program Kariera zapewnia studentom zdobycie nowych kompetencji i doświadczeń zawodowych poprzez  możliwość odbycia pełnopłatnych 2-3 miesięcznych praktyk w okresie wakacyjnym. Rekrutacja na staże w Programie Kariera trwa do 31 maja. W tym roku  studenci maja do wyboru 100 staży w 30 renomowanych firmach na terenie całej Polski.

Pełna informacja i oferta firm  dostępna na stronie www.programkariera.pl

Wszelkie zapytania proszę kierować do mgr Małgorzaty Spychalskiej ,adres mailowy:

m.spychalska@poczta.fm , kontakt osobisty: poniedziałek 13.15-15.14 p.48, Nowy Swiat4


Dyżury  semestr letni 2017/2018

dr n. med. V. Jachimowicz
Maj
11.05       9.30-11.30
15.05       9.30-11.30
22.05       9.30-11.30

Dyżur  semestr letni 2017/2018
dr n. biol. K. Gawłowicz
Maj
11.05       8.00-10.00


Dyżury  semestr letni 2017/2018
dr n. med. V. Jachimowicz
Kwiecień
9.04       9.30-11.30
16.04     12.00-14.00
20.04     11.00-13.00
24.04     9.00-11.00

UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć

oraz indeksu (3 rok) do Dziekanatu (p. 218) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2018 r.

Komunikat

 


Dyżury semestr letni 2017/2018

dr n. med. J. Rzempowska

Piątek  godzina  13.00 do 15.00

z wyjątkiem 16 marca

18 03.2018 godz. 10.00 -12.00


Dyżury – semestr letni 2017/2018
dr n. med. R. Ziarnik

21.02 od 12.00 – 14.00

10.03 od 14.30 – 16.30

21.03 od 13.00 – 15.00

07.04 od 14.30 – 16.30

18.04 od 13.00 – 15.00

28.04 od 10.15 – 12.15

09.05 od 13.00 – 15.00

23.05 od 13.00 – 15.00

06.06 od 13.00 – 15.00

20.06 od 13.00 – 15.00


Dyżury – semestr letni 2017/2018
mgr M. Leki

LUTY:

19.02.2018.  OD 13/45 DO 15/45

22.02.2018. OD 13/45 DO 15/45

MARZEC:

5.03.2018.    OD 13/45 DO 15/45

13.03.2018.  OD 13/45 DO 15/45

23.03.2018.  OD 12/45 DO 14/45

KWIECIEŃ :

6.04.2018.  OD 12/45 DO 14/45

13.04.2018  OD 12/45 DO 14/45

20.04.2018. OD 12/45 DO 14/45

27.04.2018. OD 12/45 DO 14/45


Dyżury – semestr letni 2017/2018
dr n. med. V. Jachimowicz

23. 02.           9:30-11:30

02. 03.           9:30-11:30

09. 03.           9:30-11:30


UWAGA !!!

Wszyscy studenci, którzy mieli termin zaliczenia poprawek do dnia 18.02.2018 (czwarty termin) mają obowiązek w trybie pilnym (najpóźniej do dnia 24.02.2018) dostarczyć do dziekanatu (pokój 218) kartę poprawek.

W przeciwnym razie w/w osoby zostaną skreślone z listy studentów.


Dyżury – semestr letni 2017/2018
mgr Małgorzata Jerzyk – Rajbiś

21, 28. 02.           8:00-10:00
9.03.                   13:00-15:00
17.03.                 10:00-12:00
23.03.                 13:00-15:00
26.03., 5, 19.04. 10:30-12:30
13.04.                 13:00-15:00
20.04.                 11:00-13:00
30.04., 14, 21, 28.05., 4, 11, 18, 25.06.       10:30-12:30
8.05.                   13:00-15:00


OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA BADAŃ !!!

Do dnia 25 stycznia 2018 r. do pok. 101 należy złożyć wszystkie wymagane badania, tj. szczepienia WZW, ksero zaświadczenia z sanepidu, orzeczenie lekarskie

W dniu 23 stycznia 2018 o godz. 10.00 odbędzie się ostatnie badanie lekarskie na ul. Kaszubskiej 13


Dyżury w  zimowej sesji egzaminacyjnej i poprawkowej

                    mgr Małgorzata Jerzyk – Rajbiś

29.01.2017 10:30 – 12:30

5.02.2018   10:30 – 12:30

12.01.2018 10:30 – 12:30


PIELĘGNIARSTWO ROK I, 7-SEMESTRALNE

OBOWIĄZKOWE BADANIE LEKARSKIE

W dniu 12 stycznia o godz. 10.00 na ul. Kaszubskiej 13 w pok. 110 odbędzie się obowiązkowe badanie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych. Na badanie należy zabrać ze sobą książeczkę sanepidowską, badanie z sanepidu i skierowanie – do odbioru w pok. 101

PIELĘGNIARSTWO ROK I, STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

OBOWIĄZKOWE BADANIE LEKARSKIE

W dniach 8.01.18 r. (grupa 1 i 4) oraz 9.01.18 r. (grupa 2,3) o godz. 10.00 na ul. Kaszubskiej 13 w pok. 110 odbędzie się obowiązkowe badanie lekarskie do celówsanitarno – epidemiologicznych. Na badanie należy zabrać ze sobą książeczkę sanepidowską, badanie z sanepidu i skierowanie – do odbioru w pok. 101

Pielęgniarstwo I rok

W dniu 03.01.2018 r. zostają odwołane zajęcia fakultatywne z języka niemieckiego.

 

Dyżury mgr Maciej Leki

PAZDZIERNIK 2017r. 

23.10.2017 12.00-14.00

30.10.2017 12.00-14.00

LISTOPAD 2017r. 

07.11.2017 12.00-14.00

13.11.2017 12.00-14.00

20.11.2017 12.00-14.00

27.11.2017 12.00-14.00

GRUDZIEŃ 2017r.

05.12.2017 12.00-14.00

12.12.2017 12.00-14.00

14.12.2017 12.00-14.00

STYCZEŃ 2018r. 

04.01.2018 12.00-14.00

12.01.2018 12.00-14.00

15.01.2018 12.00-14.00

22.01.2018 12.00-14.00

29.01,2018 12.00-14.00

LUTY 2018r.

05.02.2018 12.00-14.00

12.02.2018 12.00-14.00


Dr Jadwiga Rzempowska

Wykaz Dyżurów

27.10.2017 godz.10.30 do 12.30

4.11.2017 godz. 9.30 do 11.30

10.11.2017 godz. 13.00 do 15.00

14.11.2017 godz. 13.00 do 15.00

24.11.2017 godz. 10.30 do12.30

1.12.2017 godz. 10.30 do 12.30

8.12.2017 godz. 12.00 do 14.00

16.12.2017 godz. 14.00 do 16.00

20. 12.2017 godz. 14.00 do 16.00

5.01.2018 godz. 10.00 do 12.00

13.01.2018 godz. 14.00 do 16.00

19. 01.2018 godz. 10.00 do 12.00

27. 01.2018 godz. 12.00 do 14.00


Terminy dyżurów

semestr zimowy

mgr Małgorzata Jerzyk – Rajbiś

24.10.2017    12:00 – 13:00

30.10.2017     09:00 – 10:00

31.10.2017     12:00 – 13:00

7.11.2017         08:00 – 10:00

14.11.2017       08:00 – 10:00

21.11.2017       09:00 – 10:00 

28.11.2017       10:00 – 12:00

05.12.2017       09:00 – 11:00

12.12.2017       08:00 – 10:00

19.12.2017       10:00 – 12:00

05.01.2018       10:00 – 12:00

09.01.2018       08:00 – 10:00

19.01.2018       10:00 – 12:00

23.01.2018        08:00 – 10:00

Stacjonarne

Pielęgniarstwo II rok

W dniu 28.11.2018 roku o godz. 8.00 – 10.15 odbędzie się wykład z Pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego z dr K. Gawłowicz ( odpracowanie z 31.10.2018 ).


Pielęgniarstwo II rok

W dniu 14.11.2018 roku o godz. 13.00 – 15.15 odbędzie się wykład z Chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego z dr J. Rzempowską ( odpracowanie z 31.10.2018 ).


Pielęgniarstwo II rok

W dniu 22.11.2018 roku odbędą się ćwiczenia z Języka angielskiego z mgr K. Mak ( odpracowanie z 31.10.2018 ):  o godz. 15.00 – 17.15 dla gr. 2, a o godz. 17.30 – 19.45  dla gr. 1.


Pielęgniarstwo I rok studia  7 semestralne

W dniu 26.10.2018 roku o godz.13.00 – 15.15 odbędą się ćwiczenia z Języka angielskiego z mgr M. Khamari ( zamiast 24.11.2018 ).

W dniu 24.11.2018 roku o godz.18.15 – 20.30 odbędą się ćwiczenia z Anatomii z lek. M.Pietrzykiem (zamiast 26.10.2018 ).


UWAGA PIELĘGNIARSTWO I ROK – KOREKTA PLANU ZAJĘĆ

( zostały doplanowane zajęcia z Języka niemieckiego ( przedmiot fakultatywny ))


Uwaga pielęgniarstwo I rok 

Uwaga pielęgniarstwo I rok 7 semestralne

W dniu 14.09.2018 roku o godz. 16.00 odbędzie się egzamin poprawkowy  z Farmakologii  z dr M. Chuchrackim.


PIELĘGNIARSTWO ROK I DRUGIEGO STOPNIA

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

PIELĘGNIARSTWO ROK I – 7 SEMESTRALNE

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH


PIELĘGNIARSTWO ROK I

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH


Pielęgniarstwo II rok

Niżej wymienieni studenci proszeni są o pilne zgłoszenie się do dziekanatu do dnia 03.03.2018:

26659


Pielęgniarstwo I rok

Niżej wymienieni studenci proszeni są o pilne zgłoszenie się do dziekanatu do dnia 03.03.2018:

27708, 26658, 27665, 27665, 27711, 28198, 27713, 28200, 28203, 27448, 28216, 28217


Pielęgniarstwo I rok – 7S

Niżej wymienieni studenci proszeni są o pilne zgłoszenie się do dziekanatu do dnia 03.03.2018:

28361


OBRONA 21.12

 

UWAGA STUDENCI

Termin opłacania ubezpieczeń NNW i OC został wydłużony do 25 listopada 2017 r.

 

UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć oraz indeksu (3 rok) do Dziekanatu (p. 218)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2017 r.

PIELĘGNIARSTWO II ROK

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

PIELĘGNIARSTWO III ROK

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

PIELĘGNIARSTWO I ROK

STUDIA 7 SEMESTRALNE

W dniu 20.10.2017 roku zostaje odwołany wykład z Socjologii z dr K. Sipowiczem. Wykład zostanie odpracowany w dniu 08.12.2017 roku o godz. 18.00 – 20.15.

 

PIELĘGNIARSTWO I ROK

Plan zajęć z Języka angielskiego dla gr 2 :

wtorki godz. 10.15 – 12.30 ( 17.10, 16.01 )

czwartki godz. 13.15 – 15.30 ( 21.12, 04.01, 11.01, 18.01, 25.01 )

piątki godz. 10.15 – 12.30 ( 13.10, 10.11 )

piątek godz. 12.15 – 14.30 ( 05.01 )

 PIELĘGNIARSTWO II ROK

Korekta planu zajęć w dniu 13.10.2017 w związku z zaplanowaniem przedmiotu : Sztuka w nauce.

PIELĘGNIARSTWO III ROK

W dniu 20.10.2017 roku zostają odwołane wykłady z Psychiatrii z prof. T. Pietrasem.

Wykłady zostaną odpracowane w dniu 08.12.2017 roku o godz. 15.00 – 19.45.

PIELĘGNIARSTWO III ROK

Niżej wymienione osoby proszone są o pilne zgłoszenie do Dziekanatu (pok. 218)

25256, 25262, 25265, 25270, 16798, 20955, 25275, 25279

PIELĘGNIARSTWO DRUGIEGO STOPNIA ROK 2

HARMONOGRAM ZAJĘC PRAKTYCZNYCH – STACJONARNE

 

PIELĘGNIARSTWO I ROK – 7 SEMESTRALNE

 

 

OBRONA 05.10

OBRONA 05.10 MGR

 

Grupa 1 jest grupą 2 a grupa 2 grupą 1

 

Uprzejmie informujemy, iż studenci pierwszego roku na Wydziale Medycznym zobowiązani są do udokumentowania wykonania następujących badań i szczepień w czasie do 15 grudnia, (studenci kierunku położnictwo do 30 października):

  • Szczepienia przeciw WZW typ B – 3 dawki – w cyklu 0,1,6 miesięcy tj.zaświadczenie z przychodni zawierające daty wykonania przy każdej dawce (dzień, miesiąc, rok) zapisane w karcie szczepień lub książeczce zdrowia
  • Szczepienie przeciw tężcowi – tylko studenci kierunku ratownictwo medyczne tj. zaświadczenie z przychodni
  • Badanie na nosicielstwo Salmonella – Shigella tj. wynik badania z sanepidu

Do kserokopii  zaświadczeń należy dołączyć dodatkowe informacje: imię i  nazwisko,  pełną informację dot. studiów tj. kierunek,  I lub II stopień,  tryb –dzienny, niestacjonarny, rok studiów , rok akademicki  oraz  numer tel. kontaktowego. Kserokopię zaświadczeń należy złożyć do pok. 101, ul. Kaszubska 13

Studenci, którzy nie mają badania sanepidu mają możliwość uzyskania zaświadczenia na bezpłatne badanie, ale tylko do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu. Studenci, którzy chcą pobrać zaświadczenie proszeni są o zgłoszenie się do pok. 101, ul. Kaszubska 13.

Nie złożenie wymaganych dokumentów będzie skutkowało nie dopuszczeniem do ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyki zawodowej!!

PIELĘGNIARSTWO I ROK

Wykłady z Socjologii z mgr A. Staniszewskim rozpoczynać sie będą o godz. 15.45.

 

UWAGA !!!

Od 03 października można opłacać

w Dziekanacie (pokój 218 ) składkę

na ubezpieczenie od następstw

nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej

w kwocie 55 zł

Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla studentów Wydziału Medycznego –

jest warunkiem koniecznym

do odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

UWAGA !!!

Wszyscy studenci, którzy mieli termin zaliczenia poprawek do dnia 23.09.2017 (czwarta termin) mają obowiązek w trybie pilnym (najpóźniej do dnia 04.10.2017) dostarczyć do dziekanatu (pokój 218) kartę poprawek.

W przeciwnym razie w/w osoby zostaną skreślone z listy studentów.

UWAGA !!!

Spotkanie Władz Wydziału Medycznego z osobami przyjętymi na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunki : elektroradiologia, kosmetologia oraz pielęgniarstwo ( studia pierwszego i drugiego stopnia ) odbędzie się w dniu 29 września 2017 roku o godz. 15.00 w Auli Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13.

ROK AKADEMICKI 2018/2019

SEMESTR ZIMOWY

STUDIA STACJONARNE

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

I ROK  korekta 08.10

I ROK_7 semestralne 

II ROK

II ROK_7 semestralne

III ROK korekta 08.10

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

I ROK 

II ROK

Pielęgniarstwo I rok

W dniu 22.11.2018 roku o godz. 8.00 – 10.15 odbędą się ćwiczenia z Języka angielskiego dla gr. 2 z mgr M. Khamari (odpracowanie z 12.11.2018 ).


Pielęgniarstwo I rok

W dniu 19.11.2018 roku o godz. 8.00 – 10.15 odbędą się ćwiczenia z Języka angielskiego dla gr. 1 z mgr M. Khamari (odpracowanie z 12.11.2018 ).


Pielęgniarstwo I rok studia pierwszego stopnia 7 semestralne

W dniu 14.11.2018 odbędą się zajęcia z Patologii: wykład o godz. 15.00 – 17.15 i ćwiczenia o godz. 17.30 – 19.45 ( odpracowanie z 28.10.2018 ).


Pielęgniarstwo I rok studia pierwszego stopnia

W dniu 29.10.2018 roku zostają odwołane ćwiczenia z przedmiotu : Fizjologia z lek. A.  Wilczak . Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 14.01.2019 o godz. 8.00 – 10.15

W związku z powyższym zajęcia z Języka angielskiego dla gr. 1 z mgr M. Khamari w dniu 14.01 odbędą się o godz. 13.00 – 15.15, a zajęcia z języka niemieckiego o godz. 15.30 – 17.45.


Pielęgniarstwo I rok studia drugiego stopnia

W dniu 29.10.2018 roku zostają odwołane zajęcia z przedmiotu : Seksualność i regulacja płodności z prof. M. Wilczakiem . Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 14.01.2019 ( godziny zajęć bez zmian ).

W dniu 29.10.2018 roku o godz. 8.00 – 12.00 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu : Teoria pielęgniarstwa z dr K. Gawłowicz ( zamiast 14.01.2019 ).


Pielęgniarstwo I rok studia pierwszego stopnia – zmiana godziny zajęć

W dniu 29.10.2018 roku zostają odwołane ćwiczenia z Podstawowej opieki zdrowotnej z dr. W. Grzelakiem. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 22.11.2018 roku o godz. 10.30 – 12.45.


Pielęgniarstwo I rok studia  7 semestralne

W dniach 14.10. i 25.11.2018 roku o godz. 15.30 – 20.15 odbędą się wykłady z Patologii, a 21.11.2018 o godz. 15.00 – 19.45 i 20.01.2018 roku o godz. 15.30 – 20.15 ćwiczenia z Patologii.


Proszę sprawdzić nowy podział na grupy (z uwzględnieniem II naboru)

PIELĘGNIARSTWO I ROK – PODZIAŁ NA GRUPY


PIELĘGNIARSTWO 7S I ROK – PODZIAŁ NA GRUPY


Pielęgniarstwo I rok

W dniu 15.06.2018 roku o godz. zostają odwołane ćwiczenia z przedmiotu Fizjologia  z lek. A. Wilczak.


Pielęgniarstwo I rok 7 semestralne

W dniach 15 i 16.06.2018 roku o godz. zostają odwołane ćwiczenia z przedmiotu Fizjologia  z lek. A. Wilczak.


Pielęgniarstwo I rok studia drugiego stopnia

W dniu 05.06.2018 roku o godz. 8.00 odbędzie się poprawa zaliczenia z przedmiotu Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek z dr K. Gawłowicz.


ZALICZENIE KOMISYJNE


Pielęgniarstwo I rok

W dniu 09.05.2018 roku o godz. 17.30 – 19.45 odbędzie się wykład z BHP z mgr I. Nałęcz ( zamiast 25.05.2018 ).


Pielęgniarstwo I rok  

W dniu 14.06.2018 roku o godz. 11.15 – 15.15 odbędą się wykłady z Mikrobiologii i parazytologii z lek. W. Kujawą (odpracowanie zajęć z 07.03.2018 ).


Pielęgniarstwo 7 – semestralne I rok

W dniu 20.04.2018 roku o godz. 13.00 – 15.15  odbędą się ćwiczenia z Anatomii z mgr M. Jerzyk – Rajbiś (zamiast z 15.06.2018 ).

W dniu 11.05.2018 roku o godz. 13.00 – 15.15  odbędą się wykłady z BHP z mgr I. Nałęcz (zamiast z 20.04.2018 ).


Pielęgniarstwo I rok studia drugiego stopnia

W dniach 10 i 13.04.2018 roku zostają odwołane ćwiczenia z przedmiotu Podstawy statystyki medycznej z mgr A. Kamińską – Wypchło.


Pielęgniarstwo I rok studia drugiego stopnia

W dniu 16.03.2018 roku zostają odwołane ćwiczenia z przedmiotu Edukacja zdrowotna dla gr. 1 z dr K. Juszczak. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 23.04.2018 roku o godz. 15.30 – 20.15.


Pielęgniarstwo 7 – semestralne I rok

W dniu 18.03.2018 roku o godz. 8.00 – 12.00  odbędą się wykłady z Mikrobiologii i parazytologii  z lek. A. Kujawą ( odpracowanie z 04.03.2018 ).


Pielęgniarstwo 7 – semestralne I rok

W dniach 17 i 18.03.2018 roku zostają odwołane ćwiczenia z Fizjologii  z lek. A. Wilczak. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.


Pielęgniarstwo I rok

W dniu 19.03.2018 roku zostają odwołane ćwiczenia z Fizjologii  z lek. A. Wilczak. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.


Pielęgniarstwo I rok studia drugiego stopnia

W dniach  13 i 27.03.2018 roku zostają odwołane ćwiczenia z Języka angielskiego dla gr. 3 z mgr I. Kolasińską.

W związku z powyższym w dniach 13.04, 11.05, 18.05i 25.05.2018 zajęcia z Języka angielskiego dla gr. 3 odbywać się będą o godz. 8.00 – 11.15.

W dniu 10.04.2018 roku zostają odwołane ćwiczenia z Języka angielskiego dla gr. 3 z mgr I. Kolasińską. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 23.04.2018 roku o godz. 13.00 – 15.15.


Pielęgniarstwo I rok studia drugiego stopnia

W dniach 18 i 25.05.2018 zostają odwołane ćwiczenia z Podstaw statystyki medycznej dla gr. 1 i 3 z mgr A. Kamińską – Wypchło.

Zajęcia zostaną odpracowane w następujący sposób:

Gr. 1 – w dniach 23.03, 13.04, 27.04 zajęcia o godz. 17.45 – 20.45 oraz w dniu 23.04 o godz. 13.00 – 15.15

Gr. 3  – w dniu 23.04 zajęcia o godz. 15.30 – 20.15.


Uwaga pielęgniarstwo I rok 

Podział na grupy


Uwaga pielęgniarstwo I rok 7 semestralne

Podstawy pielęgniarstwa – podział na grupy


Uwaga pielęgniarstwo I rok studia drugiego stopnia 

W dniu 13.02.2018 roku o godz. 10.30 odbędzie się egzamin poprawkowy  z Dydaktyki medycznej z dr V. Jachimowicz.


Uwaga pielęgniarstwo I rok 

Uwaga pielęgniarstwo I rok 7 semestralne

W dniu 15.02.2018 roku o godz. 18.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Biochemii  z dr M. Chuchrackim.


 

Uwaga pielęgniarstwo I rok 

Uwaga pielęgniarstwo I rok 7 semestralne

W dniu 02.02.2018 roku o godz. 17.30 odbędzie się zaliczenie z Biochemii  z dr M. Chuchrackim.


Uwaga pielęgniarstwo I rok studia drugiego stopnia

W dniu 30.01.2018 roku o godz. 10.00 odbędzie się egzamin z Teorii pielęgniarstwa  z dr K. Gawłowicz.

W dniu 07.02.2018 roku o godz. 10.00 odbędzie się egzamin z Pielęgniarstwa epidemiologicznego z dr K. Gawłowicz.


Pielęgniarstwo I rok

W dniu 25.01.2018 roku o godz. 15.45 – 18.00 odbędą się ćwiczenia z Języka angielskiego dla gr. 2 z mgr K. Mak ( zamiast 18.01.2018 ).


Pielęgniarstwo I rok

W dniu 19.01.2018 roku odbędą się zajęcia z prof. A. Twardowskim ( odpracowanie z 16.11.2017 ) wg. planu :

godz. 12.15 – 13.45 Psychologia wykład

godz. 14.00 – 15.30 Pedagogika wykład

godz. 15.45 – 17.15 Pedagogika ćwiczenia


Pielęgniarstwo I rok 7 semestralne

W dniu 10.01.2018 roku zostają odwołane ćwiczenia dla gr. 1  z Podstaw pielęgniarstwa z dr  J. Rzempowską.

W dniu 10.01.2018 roku zostają odwołane zajęcia ze Zdrowia publicznego z dr R. Ziarnikiem.

Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 24.01.2018 roku : godz. 14.00 – 18.00  -wykład, godz. 18.15 – 19.45 – ćwiczenia.


Pielęgniarstwo I rok

W dniu 18.01.2018 roku o godz. 13.15 – 17.15 odbędą się wykłady z Podstaw pielęgniarstwa z dr V. Cebulską ( odpracowanie zajęć z 05.12.2017 ).


PIELĘGNIARSTWO I ROK

W dniu 11.01.2018 roku o godz. 13.15 – 15.30 odbędą się wykłady z Fizjologii z prof. A. Bręborowiczem ( zamiast 16.01.2018 ).


UWAGA PIELĘGNIARSTWO ROK I OBOWIAZKOWE BADANIE!!!

W dniu 15 grudnia (piątek) o godz. 8.30 (sala nr 110, ul. Kaszubska 13) odbędą się okresowe badania lekarskie u lek Stanisława Sionkowskiego. Na badanie należy zabrać ze sobą : książeczkę sanepidowską, badanie kału z sanepidu i skierowanie na badanie (do odbioru w pok. 101)


PIELĘGNIARSTWO I ROK

W dniu 05.12.2017 roku zostają odwołane wykłady z Podstaw pielęgniarstwa z dr V. Cebulską.

Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.


PIELĘGNIARSTWO I ROK

STUDIA 7 SEMESTRALNE

W dniu 03.12.2017 roku zajęcia ze Zdrowia publicznego z dr R. Ziarnikiem odbędą się:

wykład – godz. 12.00 – 16.00

ćwiczenia – godz. 16.15 – 18.30.


OBOWIĄZKOWE BADANIE LEKARSKIE !

Pielęgniarstwo rok 1

W dniu 7 grudnia (czwartek) o godz. 12.00 (sala nr 110, ul. Kaszubska 13) odbędą się okresowe badania lekarskie u lek Stanisława Sionkowskiego. Na badanie należy zabrać ze sobą : książeczkę sanepidowską, badanie kału z sanepidu i skierowanie na badanie (do odbioru w pok. 101)


PIELĘGNIARSTWO I ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

W dniu 12.12.2017 roku o godz. 10.30 – 12.45 odbędą się ćwiczenia z Języka angielskiego dla gr. 1 z mgr K. Mak ( odpracowanie z 17.11.2017 ).


PIELĘGNIARSTWO I ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

W dniu 17.11.2017 roku zostają odwołane zajęcia z Języka angielskiego dla gr. 1 z mgr K. Mak. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.


PIELĘGNIARSTWO I ROK

STUDIA 7 SEMESTRALNE

W dniu 15.11.2017 roku zostają odwołane zajęcia ze Zdrowia publicznego z dr R. Ziarnikiem. Zajęcia zostaną w dniu 03.12.2017 roku :

wykład – godz. 12.00 – 16.00

ćwiczenia – godz. 18.00 – 20.15.


 

PIELĘGNIARSTWO I ROK

STUDIA 7 SEMESTRALNE

Aktualizacja planu zajęć w dniu 24.10.2017.

DYŻUR : MGR E. WOLF : PONIEDZIAŁKI 15.00 – 17.00

PIELĘGNIARSTWO I ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Wykład z Ochrony własności intelektualnej z prof. M. Wrońskim odbędzie się 05.01.2018 ( a nie jak omyłkowo zostało wpisane 01.01 ).

DYŻUR : PROF. J. GŁUSZEK

PAŹDZIERNIK : PIĄTKI 11.30 – 12.30 I SOBOTY 16.15 – 17.15


Uwaga seminarzyści prof. P. Bilińskiego

W dniu 09.11.2018 roku o godz. 15.00 odbędzie się seminarium z Panem Profesorem.


Pielęgniarstwo II rok studia drugiego stopnia

Zajęcia praktyczne z Kardiologii i pielęgnowania kardiologicznego – gr.3 z dn. 31.10 zostały przełożone na 13.11 (godzina zajęć bez zmian)


Pielęgniarstwo II rok

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH


Pielęgniarstwo II rok 7 semestralne

W harmonogramie zajęć praktycznych nastąpiła zmiana


Pielęgniarstwo II rok 7 semestralne

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH – aktualizacja

Pielęgniarstwo II rok 7 semestralne

W dniu 06.10.2018 roku o godz.13.00 – 15.15 odbędzie się wykład z Chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego z dr J. Rzempowską, a o godz. 15.30 – 17.45 ćwiczenia z Języka angielskiego z mgr M. Khamari.


Pielęgniarstwo II rok studia pierwszego stopnia

W dniu 01.10.2018 roku zostają odwołane wykłady  z Pediatrii z prof. A. Wojtyłą.


Pielęgniarstwo II rok studia drugiego stopnia

W dniu 24.04.2018 roku zostają odwołane ćwiczenia z przedmiotu Podstawy psychoterapii z dr J. Raubo.

Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.


OGŁOSZENIE_DYPLOM_STUDIA_DRUGIEGO_STOPNIA


PIELĘGNIARSTWO ROK II

HARMONOGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Pielęgniarstwo II rok studia drugiego stopnia

W dniu 24.04.2018 roku zostają odwołane ćwiczenia z przedmiotu Podstawy psychoterapii z dr J. Raubo.

Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.


Pielęgniarstwo II rok studia drugiego stopnia

W dniu 23.03.2018 roku zostają odwołane ćwiczenia z Bioetyki z dr V. Jachimowicz. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 16.04.2018 roku o godz. 8.00 – 12.00 .

W dniu 23.03.2018 roku zostają odwołane ćwiczenia z Języka niemieckiego z mgr R. Gaczyńskim. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 23.04.2018 gr. 1 o godz. 15.15 – 16.45, gr. 2 o godz. 17.00 – 18.30.


PIELĘGNIARSTWO ROK II

Harmonogram zajęć praktycznych


Uwaga pielęgniarstwo II rok

W dniu 19.02.2018 roku o godz. 15.00 – 19.00 odbędą się wykłady z Podstaw ratownictwa medycznego z dr A. Tarasiewiczem ( zamiast 20.02.2018 ).


Uwaga pielęgniarstwo II rok 

W dniu 30.01.2018 roku o godz. 9.00 odbędzie się egzamin z Pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego  z dr K. Gawłowicz.

W dniu 09.02.2018 roku o godz. 10.00 odbędzie się egzamin z Chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego  z dr J. Rzempowską.


UWAGA PIELĘGNIARSTWO II ROK

W dniu 17.01.2018 roku zajęcia z prof. L. Orlewiczem rozpoczną się o godz. 12.00.


UWAGA PIELĘGNIARSTWO ROK II i III pierwszego i drugiego stopnia OBOWIAZKOWE BADANIE!!!

Studenci, którym straciło ważność badanie lekarskie o nr albumu: 26662255263, 25269, 25270, 18195, 25280, 23072, 26576, 26578, 17063, 23058, 26883 proszeni są o zgłoszenie się po skierowanie do pok. 101 na badanie lekarskie   w dn. 15 grudnia (piątek) godz. 8.30, sala 110 ul. Kaszubska 13


UWAGA STUDENCI BEZ BADAŃ!

Studenci o poniższych numerach albumu w dniu 23 listopada (czwartek) o godz. 12.00 (sala nr 110, ul. Kaszubska 13) proszeni są o zgłoszenie się na okresowe badania lekarskie u lek Stanisława Sionkowskiego. Na badanie należy zabrać ze sobą : książeczkę sanepidowską, badanie kału z sanepidu i skierowanie na badanie (do odbioru w pok. 101)

Nr albumu Kierunek, rok
26674 Pielęgniarstwo, rok 2
26264 Pielęgniarstwo, rok 3
25266 Pielęgniarstwo, rok 3
26576 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
23023 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
23557 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
23037 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
17063 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
26584 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
21644 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
23074 Pielęgniar. II stop., rok 2, nst.

W dniu 14.11.2017 roku zostaje odwołany dyżur dr K. Juszczak.


Pielęgniarstwo rok III

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYKI ZAWODOWEJ – aktualizacja w dn. 17.10


UWAGA PIELĘGNIARSTWO III ROK – KOREKTA PLANU ZAJĘĆ

( zostały doplanowane zajęcia z Języka niemieckiego ( przedmiot fakultatywny ))


OGŁOSZENIE EGZAMIN DYPLOMOWY aktualizacja składu Komisji Egzaminacyjnych


Pielęgniarstwo rok III

W dniu 7 maja nastąpiła aktualizacja harmonogramu zajęć praktycznych i praktyki zawodowej – podział na 10 grup


Pielęgniarstwo III rok

Plan zajęć z przedmiotu : Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo – ginekologiczne – 25 godz. wykładów, prowadzący – dr hab. n. med. Sławomir Graczyk :

10.05 godz. 15.30 – 20.30 ( 6 godz. )

17.05 godz. 15.30 – 20.30 ( 6 godz. )

14.06 godz. 8.00 – 13.45 ( 7 godz. )

15.06 godz. 15.30 – 20.30 ( 6 godz. )


OGŁOSZENIE DYPLOM

OGŁOSZENIE EGZAMIN DYPLOMOWY


PIELĘGNIARSTWO ROK III

W dniu 4 kwietnia 2018 r. tj. (środa) o godz. 11.00 – 14.00 w auli (ul. Kaszubska 13) odbędzie się obowiązkowe szkolenie bhp dla studentów odbywających praktykę zawodową w Pleszewie

PIELĘGNIARSTWO ROK III

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYKI ZAWODOWEJ

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZ. I PRAKTYKI ZAWOD. – PODZIAŁ 10 GRUP aktualizacja w dn. 7 maja


Pielęgniarstwo III rok

W dniu 12.03.2018 roku zostają odwołane ćwiczenia z Języka migowego z mgr M. Suchodolskim.

W związku z powyższym w dniach 07,14, 21 i 28.03.2018 roku zajęcia z Języka migowego będą się odbywały o godz. 9.00 – 12.15.


PIELĘGNIARSTWO ROK III

harmonogram praktyki zawodowej na marzec

Uwaga pielęgniarstwo III rok 

W dniu 13.02.2018 roku o godz. 10.30 odbędzie się egzamin poprawkowy  z Neurologii i pielęgniarstwa  neurologicznego z dr V. Jachimowicz.


 

PIELĘGNIARSTWO III ROK

W dniu 26.01.2018 roku o godz. 15.00 – 19.00 odbędą się wykłady z Psychiatrii z prof. T. Pietrasem (odpracowanie z 01.12.2017).


UWAGA PIELĘGNIARSTWO ROK II i III pierwszego i drugiego stopnia OBOWIAZKOWE BADANIE!!!

Studenci, którym straciło ważność badanie lekarskie o nr albumu: 26662255263, 25269, 25270, 18195, 25280, 23072, 26576, 26578, 17063, 23058, 26883 proszeni są o zgłoszenie się po skierowanie do pok. 101 na badanie lekarskie   w dn. 15 grudnia (piątek) godz. 8.30, sala 110 ul. Kaszubska 13


PIELĘGNIARSTWO III ROK

W dniu 01.12.2017 roku zostają odwołane wykłady z Psychiatrii z prof. T. Pietrasem.

Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.


UWAGA STUDENCI BEZ BADAŃ!

Studenci o poniższych numerach albumu w dniu 23 listopada (czwartek) o godz. 12.00 (sala nr 110, ul. Kaszubska 13) proszeni są o zgłoszenie się na okresowe badania lekarskie u lek Stanisława Sionkowskiego. Na badanie należy zabrać ze sobą : książeczkę sanepidowską, badanie kału z sanepidu i skierowanie na badanie (do odbioru w pok. 101)

Nr albumu Kierunek, rok
26674 Pielęgniarstwo, rok 2
26264 Pielęgniarstwo, rok 3
25266 Pielęgniarstwo, rok 3
26576 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
23023 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
23557 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
23037 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
17063 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
26584 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
21644 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
23074 Pielęgniar. II stop., rok 2, nst.

W dniu 14.11.2017 roku zostaje odwołany dyżur dr K. Juszczak.


 

PIELĘGNIARSTWO ROK 3

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH – aktualizacja

 

PIELĘGNIARSTWO III ROK

W dniu 10.11.2017 roku o godz. 15.00 – 19.45 odbędzie się wykład z Psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego z prof. T. Pietrasem ( zamiast 24.11.2017 ).

W związku z powyższym wykład z Psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego z dr V. Jachimowicz odbędzie się o godz. 11.30 – 14.45 , a Język niemiecki ( fakultet ) z mgr W. Maniewskim o godz. 9.00 -11.15.

Niestacjonarne

OBOWIĄZKOWE BADANIE LEKARSKIE !

Pielęgniarstwo rok 1, drugiego stopnia

W dniu 2 grudnia (sobota) o godz. 10.00 (sala nr 110, ul. Kaszubska 13) odbędą się okresowe badania lekarskie u lek Stanisława Sionkowskiego. Na badanie należy zabrać ze sobą : książeczkę sanepidowską, badanie kału z sanepidu i skierowanie na badanie (do odbioru w pok. 101)

PIELĘGNIARSTWO I ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

W dniu 26.11.2017 roku zostają odwołane ćwiczenia z Języka angielskiego z mgr B. Gradowską. Zajęcia zostaną odpracowane poprzez wydłużenie zajęć o 45 minut w dniach : 25.11.2017, 10.12.2017 i 28.01.2018.

UWAGA STUDENCI

Termin opłacania ubezpieczeń NNW i OC został wydłużony do 25 listopada 2017 r.

UWAGA STUDENCI BEZ BADAŃ!

Studenci o poniższych numerach albumu w dniu 23 listopada (czwartek) o godz. 12.00 (sala nr 110, ul. Kaszubska 13) proszeni są o zgłoszenie się na okresowe badania lekarskie u lek Stanisława Sionkowskiego. Na badanie należy zabrać ze sobą : książeczkę sanepidowską, badanie kału z sanepidu i skierowanie na badanie (do odbioru w pok. 101)

Nr albumu Kierunek, rok
26674 Pielęgniarstwo, rok 2
26264 Pielęgniarstwo, rok 3
25266 Pielęgniarstwo, rok 3
26576 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
23023 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
23557 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
23037 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
17063 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
26584 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
21644 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
23074 Pielęgniar. II stop., rok 2, nst.

W dniu 14.11.2017 roku zostaje odwołany dyżur dr K. Juszczak.

Dyżury mgr Maciej Leki

PAZDZIERNIK 2017r.

23.10.2017 12.00-14.00

30.10.2017 12.00-14.00

LISTOPAD 2017r.

07.11.2017 12.00-14.00

13.11.2017 12.00-14.00

20.11.2017 12.00-14.00

27.11.2017 12.00-14.00

GRUDZIEŃ 2017r.

05.12.2017 12.00-14.00

12.12.2017 12.00-14.00

14.12.2017 12.00-14.00

STYCZEŃ 2018r.

04.01.2018 12.00-14.00

12.01.2018 12.00-14.00

15.01.2018 12.00-14.00

22.01.2018 12.00-14.00

29.01,2018 12.00-14.00

LUTY 2018r.

05.02.2018 12.00-14.00

12.02.2018 12.00-14.00

Dr Jadwiga Rzempowska

Wykaz Dyżurów

27.10.2017 godz.10.30 do 12.30

4.11.2017 godz. 9.30 do 11.30

10.11.2017 godz. 13.00 do 15.00

14.11.2017 godz. 13.00 do 15.00

24.11.2017 godz. 10.30 do12.30

1.12.2017 godz. 10.30 do 12.30

8.12.2017 godz. 12.00 do 14.00

16.12.2017 godz. 14.00 do 16.00

20. 12.2017 godz. 14.00 do 16.00

5.01.2018 godz. 10.00 do 12.00

13.01.2018 godz. 14.00 do 16.00

19. 01.2018 godz. 10.00 do 12.00

27. 01.2018 godz. 12.00 do 14.00

Terminy dyżurów

semestr zimowy

mgr Małgorzata Jerzyk – Rajbiś

24.10.2017    12:00 – 13:00

30.10.2017     09:00 – 10:00

31.10.2017     12:00 – 13:00

7.11.2017         08:00 – 10:00

14.11.2017       08:00 – 10:00

21.11.2017       09:00 – 10:00 

28.11.2017       10:00 – 12:00

05.12.2017       09:00 – 11:00

12.12.2017       08:00 – 10:00

19.12.2017       10:00 – 12:00

05.01.2018       10:00 – 12:00

09.01.2018       08:00 – 10:00

19.01.2018       10:00 – 12:00

23.01.2018        08:00 – 10:00

DYŻUR : MGR E. WOLF : PONIEDZIAŁKI 15.00 – 17.00

DYŻUR : PROF. J. GŁUSZEK

PAŹDZIERNIK : PIĄTKI 11.30 – 12.30 I SOBOTY 16.15 – 17.15

UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć oraz indeksu (3 rok) do Dziekanatu (p. 218)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2017 r.

PIELĘGNIARSTWO DRUGIEGO STOPNIA ROK 2

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH – NIESTACJONARNE

OBRONA 05.10

Uprzejmie informujemy, iż studenci pierwszego roku na Wydziale Medycznym zobowiązani są do udokumentowania wykonania następujących badań i szczepień w czasie do 15 grudnia, (studenci kierunku położnictwo do 30 października):

  • Szczepienia przeciw WZW typ B – 3 dawki – w cyklu 0,1,6 miesięcy tj.zaświadczenie z przychodni zawierające daty wykonania przy każdej dawce (dzień, miesiąc, rok) zapisane w karcie szczepień lub książeczce zdrowia
  • Szczepienie przeciw tężcowi – tylko studenci kierunku ratownictwo medyczne tj. zaświadczenie z przychodni
  • Badanie na nosicielstwo Salmonella – Shigella tj. wynik badania z sanepidu

Do kserokopii  zaświadczeń należy dołączyć dodatkowe informacje: imię i  nazwisko,  pełną informację dot. studiów tj. kierunek,  I lub II stopień,  tryb –dzienny, niestacjonarny, rok studiów , rok akademicki  oraz  numer tel. kontaktowego. Kserokopię zaświadczeń należy złożyć do pok. 101, ul. Kaszubska 13

Studenci, którzy nie mają badania sanepidu mają możliwość uzyskania zaświadczenia na bezpłatne badanie, ale tylko do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu. Studenci, którzy chcą pobrać zaświadczenie proszeni są o zgłoszenie się do pok. 101, ul. Kaszubska 13.

Nie złożenie wymaganych dokumentów będzie skutkowało nie dopuszczeniem do ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyki zawodowej!!

OBRONA 21.09 MGR

WYNIKI EGZAMINU DYPLOMOWEGO Z DNIA 15.09.2017

UWAGA STUDENCI

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego z mgr B. Gradowską dla  studentów wszystkich kierunków, którzy nie stawili się w dn. 11.09.17   odbędzie się dn. 18.09.17 o godz. 8:00.

UWAGA PIELĘGNIARSTWO II ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

W dniu 17.08.2017 roku o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie w sprawie Egzaminu Dyplomowego Poprawkowego. Spotkanie odbędzie się w Collegium Medicum.

UWAGA PIELĘGNIARSTWO STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

EGZAMIN TEORETYCZNY ( POPRAWKOWY ORAZ PIERWSZY TERMIN DLA OSÓB, KTÓRE NIE ZŁOŻYŁY PRACY DO KOŃCA CZERWCA  – PRACA PISEMNA ( STUDIUM PRZYPADKU )

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.09.2017 ROKU O GODZ. 9.00.

SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ POZOSTAJE BEZ ZMIAN.

KOMISJA WERYFIKACYJNA 14.07 MGR

OBRONA 06.07 MGR

OBRONA 07.07 MGR – KOREKTA 

OBRONA 05.07 MGR

Zmiana dyżuru dr A. Balcerzak: zamiast 6.06 dyżur odbędzie się w dniu 07.06 [10.30-11.30] oraz 09.06 [10.00-11.00]

Dyżury w sesji dr A. Balcerzak:

19.06.2017 [10.00-12.00]

27.06.2017 [16.00-18.00]

OGŁOSZENIE EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

ROK AKADEMICKI 2018/2019

SEMESTR ZIMOWY

STUDIA NIESTACJONARNE

II ROK

ZJAZD I

ZJAZD II

ZJAZD III

ZJAZD IV

ZJAZD V

ZJAZD VI

ZJAZD VII

ZJAZD VIII

ZJAZD IX

ZJAZD X

ZJAZD XI

ZJAZD XII

PIELĘGNIARSTWO ROK I DRUGIEGO STOPNIA

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH – aktualizacja w dn. 29.03

Uwaga pielęgniarstwo I rok studia drugiego stopnia 

W dniu 13.02.2018 roku o godz. 10.30 odbędzie się egzamin poprawkowy  z Dydaktyki medycznej z dr V. Jachimowicz.

Uwaga seminarzyści prof. P. Bilińskiego

W dniu 09.11.2018 roku o godz. 15.00 odbędzie się seminarium z Panem Profesorem.


Pielęgniarstwo II rok studia drugiego stopnia

ZARZĄDZENIE REKTORA –  21.10 dzień wolny od zajęć

Pielęgniarstwo II rok studia drugiego stopnia

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH


OGŁOSZENIE_DYPLOM_STUDIA_DRUGIEGO_STOPNIA


Pielęgniarstwo II rok studia drugiego stopnia

W dniu 07.04.2018 roku zostają odwołane zajęcia z przedmiotu Endokrynologia z prof. P. Bilińskim. W związku z powyższym zajęcia z przedmiotu Interwencje kryzysowe z dr J. Raubo rozpoczną się o godz. 10.00.


Pielęgniarstwo II rok studia drugiego stopnia

W dniu 17.03.2018 roku zostają odwołane zajęcia z przedmiotu Interwencje kryzysowe z dr J. Raubo.


Uwaga pielęgniarstwo II rok studia drugiego stopnia

W dniu 02.03.2018 roku zostają odwołane wykłady z Bioetyki z dr A. Tarasiewiczem.


Uwaga pielęgniarstwo II rok studia drugiego stopnia

W dniu 26.01.2018 roku zostają odwołane wykłady z Profilaktyki onkologicznej kobiet z prof. M. Pisarską – Krawczyk.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.