aip

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu (AIP PWSZ w Kaliszu)  jest jednostką ogólnouczelnianą. Działania AIP ukierunkowane są  przede wszystkim na:

 • udzielanie pomocy studentom i pracownikom PWSZ w Kalisz w obszarze tworzenia, organizacji i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • podnoszenie kompetencji studentów poprzez organizację szkoleń , warsztatów,
 • nawiązywanie współpracy między nauką i biznesem,
 • tworzenie korzystnych warunków dla rozwijania przedsiębiorczości środowiska akademickiego PWSZ w Kaliszu

AIP PWSZ w Kaliszu świadczy nieodpłatne usługi  dla studentów i pracowników PWSZ w Kaliszu w obszarach szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Nasze działania :

 • wsparcie doradcze w zakresie otwierania przez studentów i pracowników PWSZ w Kaliszu własnej działalności gospodarczej z obszarów: finansów, rachunkowości, zarządzania, marketingu, prawa gospodarczego,
 • pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych i pozyskiwaniu pierwszych kontaktów biznesowych,
 • pomoc w pozyskiwaniu informacji nt. funduszy na otwieranie i rozwój działalności gospodarczej z różnych źródeł tj. funduszy państwowych, samorządowych, UE, kredytów bankowych, pożyczek itp.,
 • organizacja dla studentów i pracowników PWSZ w Kaliszu spotkań z rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi organizacjami, instytucjami oraz praktykami ze świata biznesu, polityki, nauki i gospodarki w celu wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń,
 • podnoszenie kompetencji zawodowych studentów i pracowników PWSZ w Kaliszu  poprzez organizację szkoleń i warsztatów  w zakresie:
 • zasad tworzenia , prowadzenia i organizacji własnej firmy,
 • zasad prowadzenia negocjacji gospodarczych,
 • zasad autoprezentacji i sztuki przemawiania,
 • efektywnego zarzadzania czasem,
 • zasad sporządzania biznesplanów,
 • zasad prowadzenia rozliczeń podatkowych,
 • zasad i organizacji pracy biurowej itp.
 • pomoc organizacyjno-techniczna,
 • gromadzenie oraz udostępnianie literatury fachowej, broszur branżowych, folderów firm,   linków itp.,
 • pomoc w organizacji konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów z zakresu przedsiębiorczości,
 • tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi karier studentów PWSZ w Kaliszu,
 • udostępnianie informacji w zakresie wolnych terenów i lokali dla celów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • poszukiwanie możliwości i rozwiązań sprzyjających transferowi wiedzy ze środowiska akademickiego PWSZ w Kaliszu do gospodarki.

 

 

Potrzebujesz pomocy? wypełnij wniosek

Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu w partnerstwie z Europejską Grupą Doradczą organizuje  szkolenia:

 • Spedytor-logistyk
 • Pracownik ds. jakości
 • Pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta

Do projektu zapraszamy chętnych:

–  osoby z Kalisza i okolic, które ukończyły 30 rok życia i poszukują pracy .

–  osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.

Szkolenie trwa 20 dni. Uczestnik za udział w szkoleniu otrzyma wynagrodzenie w wysokości 797,00 zł netto.

Po ukończonym szkoleniu  dla 50% uczestników gwarantujemy 3-miesięczny płatny staż w jednej z kaliskich firm. Bardzo często pozytywnie odbyty staż wiąże się ze stałym zatrudnieniem.

Wszelkie zapytania proszę kierować  do mgr Małgorzaty Spychalskiej, tel. 666 636 400

 a zgłoszenia należy kierować do biura RIG ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz

Tel. 62 764 57 83, e-mail: rig@zeto.kalisz.pl

Zapraszamy do kontaktu.

Szkolenia dla studentów i pracowników PWSZ w Kaliszu prowadzą współpracujący z AIP PWSZ w Kaliszu  trenerzy i wykładowcy posiadający zarówno merytoryczne przygotowanie jak również doświadczenie w zakresie wykorzystywania aktywnych metod doskonalenia kompetencji. Trenerzy nastawieni są głównie na przekazywanie wiedzy praktycznej, co wpływa na zwiększenie efektu szkoleniowego. Podstawowe treści przekazywane są przez trenera w formie prezentacji multimedialnej. Uczestnicy wykonują praktyczne zadania indywidualne i grupowe, biorą udział w dyskusjach moderowanych, rozwiązują case study. Każde ćwiczenie podlega analizie i omówieniu przez grupę oraz trenera.  W ten sposób  uczestnicy otrzymują informację zwrotną.

Oferta:

Janusz Przybył

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Janusz Przybył

Trener, szkoleniowiec

Doradca personalny i zawodowy

 Wykładowca akademicki

Coach i Mentor

Z wykształcenia jest specjalistą ds. zarządzania i marketingu. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Międzynarodową Akademię Zarządzania Personelem w Kijowie, ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwo zawodowe i personalne. Ekspert w dziedzinie zarządzania ludźmi, zarządzania czasem, zarządzania zmianą, motywacji pracowników, obsługi klientów, optymalizacji procesów biznesowych, zarządzania jakością.

 

Doświadczenie Biznesowe:

Przez 15 lat pełnił funkcję Kierownika Zespołu oraz Kierownika Działu Wsparcia Operacyjnego w Orange Polska Sp. z o.o. Za swą rzetelną i efektywną pracę otrzymał wyróżnienie zarządu spółki i został wytypowany do udziału we wdrożeniu największego w tej części Europy systemu CRM. W swojej wieloletniej karierze zawodowej sprawował również między innymi funkcję Prezesa Zarządu (Comperior Sp. z o.o., PBA Service Sp. z o.o.). Od kilku lat jest Prezesem Zarządu MAP-KOM Sp. z o.o.. Ponadto jest członkiem Rady Nadzorczej MKS Kalisz i PKS Kalisz. Od 12 lat prowadzi własną działalność gospodarczą.

 

Obszary Specjalizacji

Zarzadzanie ludźmi, motywowanie podwładnych, coaching i mentoring, podstawowe umiejętności menadżerskie, zarządzanie procesami biznesowymi, zarzadzanie zmianami, zarządzanie czasem, wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe, rekrutacja i selekcja pracowników, systemy motywacyjne, zarządzanie jakością, doradztwo personalne i zawodowe.

 

Znajomość Branż

Telekomunikacja, IT, transport i logistyka, produkcja, nauka i szkolnictwo.

 

Dodatkowe informacje:

Auditor ISO 9000:2000, uprawnienia pedagogiczne, certyfikowany egzaminator TÜV NORD Sp. z o.o., certyfikowany egzaminator i operator fundacji VCC, akredytowany trener PARP.


ewa tomczak


Ewa Tomczak – Certyfikowany moderator Design Thinking , trener biznesu z sześcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na wydziale Ekonomii, absolwentka Akademii Trenera Biznesu SET ,certyfikowany trener zmian. Wspiera organizacje w inicjowaniu, planowaniu i wdrażaniu zmian, w tym usprawnieniu struktury organizacyjnej, wprowadzaniu nowych usług i produktów oraz kompleksowych działań marketingowych. Współpracując z firmami szukającymi innowacyjnych rozwiązań, budzi zaangażowanie pracowników, wykorzystuje potencjał interdyscyplinarnych zespołów i siłę metod kreatywnych. Prowadzi blog o wprowadzaniu usprawnień i wykorzystaniu kreatywnych metod w biznesie: animatorzmian.pl/blog. Jest również autorką serii artykułów dotyczących wprowadzania zmian z wykorzystaniem DT. W ramach projektu Design Thinking w szkole (www.dtwszkole.pl) współtworzy nowatorskie rozwiązania edukacyjne dla uczelni wyższych i szkół. Wartościami, które najbardziej ceni w życiu zawodowym, są: rozwój, relacje, wolność wyboru i uczciwość. Prywatnie kocha konie i salsę kubańską. Jest przekonana, że nigdy nie jest za późno, jeśli tylko się chce.

www >> animatorzmian.pl

Linkedin >> https://pl.linkedin.com/in/ewatomczak97a826a4

Dokumenty do pobrania